Awakening

Awaken your glorius being

Du passar inte in i normen, men det är heller inte meningen.

För det är genom att vara du, genom att gå utanför
normer som förändring kan skapas.

Det är utanför normen du hjälper till att rucka på strukturer som inte längre är hållbara för varken mänskligheten eller världen vi lever i.

Känslan av att vilja påverka

Du behöver inte veta just nu exakt vad eller hur du ska göra.
Du behöver bara följa din känsla av att du vill vara del av att skapa förändring på något sätt.

För om alla gör sin del kan vi
göra påverkan tillsammans.

Just let go and let your soul lead you
into your magic!

Let us help you find your center

Du vill veta

Du vill vara helt klar över din mening och kunna påverka - på ditt sätt.
Du har säkerligen redan snuddat vid vad du kan göra många gånger men ändå får du inte ihop helheten till din fulla tillit, mening och hur du ska kunna få detta att ske samt att du fastnar i upprepande mönster.

Medvetenhet

Medvetenhet sker i steg.
Nya insikter leder till ökad medvetenhet.
Medvetenhet skapas inte bara av att se ljuset, du behöver också bli medveten om vad det är som fortsätter hålla dig fast och vilka hinder du bär i ditt undermedvetna, från tidigare livstider som skapar att du håller dig själv kvar i samma karma- mönster.

Vi står i ett stort energiskifte

Du vet det och vi vet det.
Det finns en större visdom som behöver väckas inom var och en.
Genom ett steg i taget och en person i taget kan vi påverka.

Vi kan skapa förändring tillsammans

Handlar inte om att du eller någon annan ska göra allt. Innebär inte att alla ska fokusera på samma sak eller att alla ska göra det du eller vi gör.
Vi kan alla göra något och i Awakening får du reda på var din mest naturliga plats är och raserar det som står i vägen för att ta den platsen.

Du är säkerligen en av dem som redan upplevt det fysiska uppvaknandet.
Du vet när du börjar att se livet ur en annan vinkel, livet blir lättare och du förstår att du själv besitter kraften att styra ditt liv.
Du har redan läkt många trauman och inre sår.

Allt detta har gjort dig enormt stark och gjort livet mer berikande.
Ändå saknas något.

Själen ropar. Det finns en enorm längtan på insidan. Du vet att det finns något ännu större. Du har sett en annan verklighet i dina visioner. Det är så att du nästan kan ta på det i vissa stunder.

Det är då du är redo för det själsliga uppvaknandet där du kan kliva in i att ta din plats. Rena det som behöver att renas för att du ska stå i din sanning. Så att du kan behålla känslan av att veta vad du är menad att göra och hur du vill leva. Utan att behöva gå runt i förvirringen och längtan mer.

Så länge det finns orenhet kvar döljs ditt sanna jag. Så länge det inte är läkt finns motstånd kvar.
Motstånden håller tillbaka själen.

Det här är inte för dig om du

Endast är lite nyfiken men inte redo här och nu

Vill kopiera andra och följa en färdig metod

Inte vill ta ansvar för din utveckling och inte vill möta det som är jobbigt.

Det är däremot för dig om du

Vet att du har något viktigt att uttrycka.

Du känner dig "kallad"
Brinner för att göra skillnad och bidra. NU!

Har hög ambitionsnivå

Är beredd att omvärdera din tro och hur du ser på dig själv och världen

Du förstår att det innebär ett arbete i att lära dig mer om din själs essens, sluta sätta upp hinder för dig själv samt ta emot gåvan att lyfta på locket till de karman från tidigare liv som håller dig ifrån din mening.

Men du är villig att ta dig igenom dina motstånd för att ta ditt ansvar och göra vad du kan för att bidra till en bättre värld.

Är du redo?

I am willing to completely die to any
form of me that i have been,
so that I can birth the one that I'm becoming

Släpp taget om ditt gamla jag, då kan du minnas vem du är

Awakening

8900 SEK